NETWORKDRY KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

  1. Taraflar

İşbu Networkdry Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ("Sözleşme"), Networkdry Bilişim ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi ("Şirket" veya " Networkdry") ile Networkdry'a üyelik formu doldurarak üye olmak isteyen üye ("Kullanıcı(lar)") (bundan böyle her biri ayrı ayrı "Taraf", birlikte " Taraflar" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmektedir. İşbu Sözleşme, Üye'nin elektronik ortamda "tık" yolu ile onay verdiği anda yürürlüğe girecektir.

  1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsam

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Şirket'in websitesi olan "www.networkdry.com" veya Şirket'e ait uygulama üzerinden (birlikte "Online Kanallar") kayıt formu doldurarak Networkdry üyesi olunması ve Online Kanalları kullanmasına ilişkin koşul ve şartlar ve ilgili Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacı ile akdedilmektedir.

  1. Üyelik

3.1. Kullanıcı, Online Kanallar vasıtası ile, üyelik formunu doldurarak kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre" belirleyerek üyelik oluşturacaktır. Kullanıcı'nın Networkdry üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Online Kanallarda 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.

3.2. Kullanıcı adı ve şifresi Networkdry.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Şirket, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

3.3. Kullanıcı, Şirket'e verdiği her türlü bilginin doğru güncel ve eksiksiz olduğunu, herhangi bir sebeple değişmesi halinde, 3 gün içerisinde Şirket'e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bilgilerin doğru, tam ve güncel olmamasından kaynaklı herhangi bir zarar oluşması halinde, bu zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

3.4. Kullanıcı tarafından belirlenen şifre ve kullanıcı adı kişiye özel olup, iki farklı kullanıcıya verilmeyecektir. Kullanıcılar, hesaplarının güvenliğini sağlama yükümlülüğü münhasıran kendilerine aittir. Şirket, Kullanıcılar'ın şifrelerinin ve hesaplarının, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden ve bunun sonucu oluşabilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Bu hesabın gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından münhasıran Kullanıcı sorumlu olacak olup Online Kanallar üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, söz konusu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı'ya ait olacaktır. Kullanıcı, hesabının yetkisiz kullanımından veya güvenliliğinin herhangi bir şekilde ihlal edildiğinden şüphe duyarsa yahut da böyle bir durumu fark eder ya da herhangi bir şekilde öğrenirse, söz konusu durumu derhal Şirket'e bildirmekle yükümlüdür.

3.5. Kullanıcı, oluşturduğu şifrenin sadece kendisi tarafından bilindiğini, şifrenin kimse ile paylaşılmadığını ve şifrenin korunmasından kendisinin sorumlu olduğunu bildiğini beyan etmektedir. Şifre'nin başkaları ile paylaşılması sonucu herhangi bir zarar ortaya çıkması halinde, Şirket sorumlu olmayacaktır.

  1. Taraflar'ın Hak ve Yükümlülükleri, Kullanım Koşulları

4.1. Kullanıcı Şirket'in sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve Online Kanalları kullanırken;

a. Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

b. Networkdry tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Networkdry'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

c. ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Online Kanallar'a eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Şirket'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

d. Şirket tarafından sunulan hizmetleri Şirket tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı tarafından sunulan hizmetlere ve altyapısı üzerinde orantısız, makul olmayan ve sisteme aşırı yüklenilmesine sebebiyet veren herhangi bir işlemde bulunmak, sunucuları ve ağları etkilemek veya bozmak veya hizmetlerin sağlanması için kullanılan ağlara bağlı herhangi bir usule, prosedüre, kurala uymamak, hizmetlere erişmek için örümcek, böcek, (spiders, crawlers etc.) robot ve benzeri şeyler kullanmamayı ve ayrıca sunulan hizmetlerin herhangi önemli bir bölümünü indirmemeyi, çoğaltmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Şirket'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

e. Diğer kullanıcılara yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, ırkçı, taciz edici, hakaret içerikli, kaba, müstehcen, özel hayatın gizliliğini ihlal edici, ahlaka aykırı, nefret söylemleri içeren herhangi bir içerik paylaşmamayı, e-posta göndermemeyi ve diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyici şekilde davranmamayı,

f. Kişi yada kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı davranmamayı,

g. Online Kanalları ticari yada reklam amaçlı, herhangi bir mal veya hizmet satılmasına yönelik kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirket, yukarı sayılı durumlar ile karşılaşması halinde gerekli müdahaleyi yapacak olup, Kullanıcı'nın üyeliğini askıya alma veya üyeliğini tamamen sonlandırma hakkına sahiptir.

4.2. Şirket, Kullanıcı'nın üyeliğinin yenilenmesi için iletişim faaliyetlerine uygun gördüğü zamanlarda başlayabilecektir. Kullanıcı iletişim bilgilerinin (telefon numarası, e-mail adresi vb.) Şirket ve Şirket'in iş ortaklarınca kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Şirket herhangi bir zamanda, Online Kanalların ve sistemin çalışmasını geçici süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda Şirket'in, Kullanıcıları'na veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. Şirket,servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

4.5. Şirket, Online Kanallar'ın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için en özenli şekilde mevcut imkanlar dahilinde tedbirler almıştır. Buna ek olarak nihai güvenliğin sağlanabilmesi için, kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, Online Kanallar'a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından Şirket'in sorumlu olmayacağını, kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

4.6. Şirket, Kullanıcılar'ın servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şirket sorumlu tutulmayacaktır.

4.7. Şirket tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Şirket'e aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Şirket bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

4.8. Kullanıcı, işbu Sözleşme'yi kabul ederek 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş, fiil ve hak ehliyetine ve gerekli yasal ehliyetlere sahip olduğunu veya kanuni temsilcisinin izin veya icazeti olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.9. İşbu Sözleşme kapsamında Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde ve amaçlarla Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na ve sair yasal mevzuata uygun şekilde işleyeceğini ve muhafaza edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla beraber Şirket, Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel verileri yurtiçi ve yurt dışındaki (yurt içindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurt dışında olması halinde yurt dışındaki sunucular da dahil) iş ortakları ve çalışanları ile KVKK Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla paylaşabilecek, çoğaltabilecek ve işleyebilecektir. Kullanıcı, işbu Sözleşme ve KVKK Aydınlatma Metni'ni de onaylayarak bu işlemlere açık rıza/onay göstermiş sayılacaktır. Bununla beraber, Kullanıcı kendisi ile yapılacak görüşmelerde Şirket tarafından kendisine verilecek herhangi bir kişisel veriyi 3. kişilerle paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisine Şirket tarafından hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve istihdamının sağlanması için verilebilecek tüzel veya gerçek kişi kişisel bilgileri 3. kişilerle paylaşması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumlu olacağını kabul eder. Şirket bu tür zararlardan herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

4.10. Kullanıcı, Siteyi ve Uygulama'yı ziyaret ettiği süre boyunca Şirket, "cookie" olarak da adlandırılan çerezleri veya Online Kanalları kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verilerini (Google adwords remarketing kampanyaları ve SEO çalışmaları dahil) Kullanıcı'nın bilgisayarına ya da kullandığı mobil cihazlara yerleştirilebilir. Üye, İşbu Sözleşme'yi kabul ederek, söz konusu çerez (cookie) uygulamasına onay verdiğini kabul ve beyan eder.

4.11. Kullanıcı, Online Kanallar üzerinden Şirket'in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.12. Kullanıcı, Üyeliği'nin işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Kullanıcı'nın, işbu Sözleşme'yi ihlal etmesi nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Şirket'in, Kullanıcılar'a ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

4.13. Şirket, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

4.14. Online Kanallar aracılığı ile Networkdry bayilerinden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Networkdry bayilerine aittir. Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Networkdry'ın, Kullanıcı ile Networkdry bayisi arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında veya Kullanıcı ile Networkdry bayiisi arasındaki ilişkisinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Networkdry, Kullanıcı ve Networkdry bayisi arasında uyum olacağını veya Kullanıcı'nın bölgesinde, Kullanıcı'nın işini istenen zamanda ve yerde yapılacağını ile Networkdry bayisi bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmemektedir. Şirket, Networkdry bayisine ilişkin hizmetleri tasdik veya tavsiye etmeyecek, çalışma performansını ya da verilen hizmetini sonucu veya kalitesini garanti etmemektedir.

4.15. Networkdry bayisi ile Kullanıcı arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Networkdry tarafından işletilen Online Kanallar'da listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Networkdry, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

4.16. Networkdry, hizmetlerin sağlanması amacıyla, sisteminde kayıtlı Kullanıcılar'ın isim, adres ve telefon numarasını Networkdry bayileri ile paylaşabilecek olup, bu paylaşımlardan dolayı Kullanıcı ve Networkdry bayileri arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

4.17. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında yer alan koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı'nın üyeliğini süreli veya süresiz şekilde askıya alma ve/veya Sözleşme'yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek üye statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket'in söz konusu aykırılıktan doğan her türlü zararlarının Kullanıcı'dan talep hakkı saklıdır. Kullanıcı, Şirket'in üyeliğini askıya alması yahut iptal etmesi halinde Şirket'ten herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen beyan ve taahhüt eder.

4.18. Networkdry bayileri tarafından yapılan ürün alımı ve teslimatı sürecinde Kullanıcı'nın sistemde belirttiği adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle başka bir yerden alınmayacak ve bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde Kullanıcı, kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

  1. Ürün/Hizmet Ücretlerinin İadesi

5.1. Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

a. Siparişin bayiye iletilmediği, siparişin bayiye iletilmiş olup da bayi tarafından siparişin alınmaya gidilmediği veya siparişi teslim alınan ürünlere yapılan işlemler sonunda, üye tarafından istenmiş ancak bayi tarafından uygulanmamış işlemler (leke çıkmaması, ütü yapılmaması vs.) olması hallerinde üyenin talebi üzerine yapılan iptal durumunda;

b. Kullanıcının adresinin Networkdry.com' un servis bölgeleri dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda;

c. Bayiye sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda;

d. Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle bayinin onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda;

e. Sipariş edilen ürünün alımının ve teslimatının gecikmesi durumunda bayinin onayı üzerine yapılan iptal durumunda.

5.2. Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Şirket bünyesinde bulundurduğu Networkdry bayileri tarafından yapılmaktadır. Şirket, bayiler tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Ancak Şirket olası anlaşmazlıklarda bayi ve Kullanıcının sorunlarını ve mağduriyetlerini çözmek için aracılık yapabilecektir.

  1. Muhtelif Hükümler

Delil sözleşmesi: Taraflar, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda, Şirket'in kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları, log ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bildirimler: Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler, Kullanıcı'nın talep formu doldururken bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Şirket'in Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde bildirim tarihi itibariyle ilan edilmiş adresine ve / veya Online Kanallar'da belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, bilgilerini uygun şekilde güncelleyecektir. Aksi takdirde; Kullanıcı'nın Şirket'e bildirdiği iletişim bilgilerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Şirket adresinde bir değişiklik olması halinde, ilgili değişiklik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir.

Değişiklik: Networkdry, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirme, Sözleşme ve eklerini herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Online Kanallar'ın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Kısmi Hükümsüzlük: İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Şirket'in işbu Sözleşme'den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması veya bunlara aykırı hareket etmesi hiçbir suretle bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Yürürlülük ve Fesih: Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu Sözleşme Taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.Taraflar, dilediği zaman işbu Sözleşme'yi yazılı bildirim ile derhal fesih hakkına sahiptir. Taraflar'dan birinin işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar üye statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı'nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme'yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. Sözleşme'nin feshi Taraflar'ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

İhtilafların Halli: İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.