NETWORKDRY TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY BİLGİLENDİRME METNİ

Networkdry Bilişim ve İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. ("Networkdry") olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasıyla ilgili kullanıcılarımıza bilgi vermek amacıyla işbu bilgilendirme metni hazırlanmıştır.

Networkdry ile paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileri (ad, soyad) ve iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası) ticari ileti onayı vermeniz halinde Networkdry tarafından pazarlama iletişiminde kullanmak üzere, anlık/kısa mesaj, telefon, e-posta dahil rıza vermiş olduğunuz kanallar üzerinden elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Networkdry'ın sunduğu hizmetlerle ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Networkdry'ın hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Networkdry'ın sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla sınırlı olarak ETK'nın 6. maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve elektronik ticari ileti gönderimi faaliyetiyle sınırlı olarak KVKK'nın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin onayınızı dilediğiniz zaman www.networkdry.com adresinden geri alabilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti Kullanıcı Onay Metni:

Burada beyan ettiğim ve ilerleyen dönemlerde Networkdry Bilişim ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi ("Şirket") ile paylaşacağım iletişim bilgilerime, Şirket tarafından tanıtım, reklam, kampanya, teklif, promosyon, duyuru, kutlama, anket, çekiliş, yarışma, e-bülten gönderimi ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında e-posta vasıtasıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine ve söz konusu süreçler çerçevesinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerimin, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik Şirket'in hizmet temin ettiği tedarikçilere, topluluk şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılmasına onay veriyorum.