NETWORKDRY KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu :

NETWORKDRY BİLİŞİM VE İNTERNET HİZMETLERİ LTD. ŞTİ

Selahattin Pınar Cd. Cemal Sahir Sk. No:29/4 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul

İlgili Kişi :

Kullanım Sözleşmesi uyarınca "www.networkdry.com" adresinden ve "Networkdry" isimli Mobil Uygulama'yı indiren, kullanan, üyelik oluşturan ve bu eylemleri neticesinde verisi işlenen gerçek kişidir.

 1. GİRİŞ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasıyla ilgili veri sahiplerini aydınlatmak ve bilgilendirmek ve, "www.networkdry.com" adresini kullanarak ve/veya "Networkdry" isimli Mobil Uygulama'yı cihazınıza indirerek kullanmanız, üyelik oluşturmanız kısaca Networkdry'ın hizmetlerinden faydalanmanız ve kullanıcı sıfatına sahip olmanızla beraber, açık rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilecek eylemlerin anlaşılabilmesi ve kişisel verilerinizin, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, bunların sizlerden gelen şekilde ve en güncel halini koruyarak, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kaydedileceği, depolanacağı, muhafaza edileceği, yeniden düzenleneceği, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağı, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağı, devredileceği, sınıflandırılabileceği hususunda KVKK'nın 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni, Networkdry tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Networkdry, Aydınlatma Metni'nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilecektir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni'ni www.networkdry.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİ

KVKK'nın "Genel İlkeler" başlıklı 4. maddesi uyarınca, Networkdry kişisel verileri işlerken

Kanun'da düzenlenmiş ve aşağıda sayılan veri işleme ilkelerine uygun olarak hareket eder.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Veri işleme faaliyetlerimizi mevzuat düzenlemelerine ve iyi niyet ilkelerine uygun şekilde yürütürüz.

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları her zaman açık tutarız.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye uygunluk sağlarız; eğer böyle bir süre öngörülmemişse kişisel verileri sadece işleme amaçları için gereken süre boyunca saklarız.

 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemeyiz.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceğini belirler ve bu amaçları şeffaf ve anlaşılır bir biçimde bilginize sunarız.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Networkdry olarak, işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar çerçevesinde, sizlerden aldığımız aşağıdaki verileri işleyebilmekteyiz. Aşağıdaki tabloda işbu başlıkları, kişisel verileri işleme amaçlarımızı, işleme süremizi, kişisel verileri işlememizin kaynağı olan hukuki sebepleri ve kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimizi açıklarız.

3.1. Kimlik ve İletişim Bilgileri, Üye İşlem Bilgileri

a. İşlenen Kişisel Veriler:

Ad- Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C kimlik numarası, E-Posta Adresi, Fatura Adresi, Cep Telefonu Numarası, Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Müşteri Yorumları, Ürün/Hizmet Bilgileri

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; şirket / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; ürün / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; sözleşme ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi;; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; ürün / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Mobil Uygulama'mızdaki ve İnternet Sitemiz'deki üyelik formları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri vasıtalarıyla basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar ve SAP programları vasıtasıyla toplanmaktadır.

3.2. Hukuki İşlem Bilgileri

a. İşlenen Kişisel Veriler:

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

3.3. İşlem Güvenliği Bilgileri

a. İşlenen Kişisel Veriler:

IP Adresi Bilgileri, Mobil Uygulama Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; denetim / etik faaliyetlerin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; ürün / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi

c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

3.4. Finans Bilgileri

a. İşlenen Kişisel Veriler:

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; ürün/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; yetki kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

3.5. İşitsel Kayıt ve Lokasyon Bilgileri

a. İşlenen Kişisel Veriler:

Çağrı merkezi telefon kayıtları, lokasyon bilgileri

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Firma ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; yetki kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Networkdry çağrı merkezinin aranması ve kullanıcıya sunulan hizmetler sırasında elektronik ortamda kaydedilmek suretiyle toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel veriler kullandığınız internet tarayıcısındaki ve Networkdry mobil uygulamasındaki tercihinize göre toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Networkdry tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ayrıca Networkdry'ın mevcut faaliyetleri açısından temel olarak; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a dayalı olarak ve www.networkdry.com web sitesinden, mobil uygulamalardan veya müşteri hizmetlerimiz aracılığı ile işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Networkdry tarafından işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK'nın "Kişisel Verilerin Aktarımı" başlıklı 8. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde KVKK'nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması", (ç) bendi "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması" ve (f) bendi "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanılarak;

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştiraklerimize/hissedarlarımızla/çalışanlarımızla,

 • Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (hizmetin sunulması için) ilgili hizmet sunucusu 3. kişiler, (ürün ve/veya hizmete ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve diğer ödeme kuruluşları, ve (gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) ürün sahipleri 3. kişilere, işbirliği içerisinde olduğumuz ve ortak kampanya yapılan iş ortaklarına,

 • Satın almış olduğunuz ürün ve/veya hizmetin çözüm ortaklarımız aracılığıyla kimlik (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası) ve müşteri işlem (alışveriş yapılan satıcı bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi, fatura tutarı, fatura tipi, vade tarihi, satın alınan ürün bilgileri) bilgileriniz yetkili finansal kuruluşlara,

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve

 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Ek olarak, KVKK'nın "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması" başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde; açık rızanız uyarınca teknoloji alanındaki yurt dışında yerleşik altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilerek yurt dışına aktarılabilmektedir.

Sitemiz ve Mobil Uygulamamız, üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Aydınlatma Metni kapsamı dışındadır. Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK madde 7 uyarınca, kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

a. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.

b. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.

c. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVKK madde 13/3 uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun'un 11. maddesi "ilgili kişi haklarını" düzenlemektedir. Kişisel verisi Networkdry tarafından işlenen tüm gerçek kişiler, Kanun uyarınca Şirketimize başvurma ve Kanun'da sayılmış yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir. Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklara aşağıda yer verilmiştir:

 • Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise hakkında bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işleme amaçları ve kişisel verileri amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerin düzeltilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi aleyhinize bir sonuç ortaya çıkarmış ise itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi ve bilgi edinme taleplerinizi www.networkdry.com adresinde yer alan "İlgili Kişi Bilgi Talebi Formu" nu doldurarak formun ıslak veya e-imzalı bir nüshasını "Selahattin Pınar Cd. Cemal Sahir Sk. No:29/4 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul" adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen diğer yöntemlerle Networkdry'a iletebilirsiniz.

Networkdry başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa süre içinde ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ekstra bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebilecektir.

İlgili Kişiler, Networkdry'a kişisel verileri ile ilgili her türlü soru ve görüşleri için info@networkdry.com e-posta adresinden diledikleri zaman ulaşabilirler.

 1. GÜNCELLENME

İşbu Aydınlatma Metni, Networkdry tarafından ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir. Bunun dışında başta Kanun ve ikincil düzenlemeler ile Kurul kararları olmak üzere ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle Politika güncellenmemiş olsa bile, ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler derhal uygulanacaktır.

 1. AYDINLATMA METNİ İLE İLGİLİ SORULAR

Bu Politikaya ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm sorularınız için www.networkdry.com adresi üzerinden Şirket irtibat kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.